MMA / Luta Livre / BOX

MMA / Luta Livre / BOX

MMA / Luta Livre / BOX

MMA - zmiešané bojové umenia. MMA nazývajú aj športom tvrdých mužov, najtvrdší šport na svete alebo šport tisícročia. MMA je bojový šport, v ktorom sa využívajú najefektívnejšie techniky rôznych bojových umení a štýlov. Boj sa dá rozobrať do troch fáz: bojovníci začnú boj v stoji, úderovými technikami, kopmi. Následne sa dostávajú blízko seba a nastáva boj v clinch-i, kde jeden druhého zasypávajú údermi, kolenami, lakťami alebo sa snažia strhnúť oponenta na zem. Nastáva boj na zemi, kde sa bojovníci snažia zvíťaziť pomocou pák, škrtení alebo pomocou úderov. Techniky v MMA sa delia na útočné techniky ako sú: údery, lakte, kolená, kopy, zápasnícke techniky: clinch, takedown-y, sprawl-y a prehody a submission techniky: kontroly, páky, škrtenia. Niektoré útoky ako hryzenie, pichanie do očí, útoky na genitálie sa v tomto športe považujú za nelegálne. Útoky lakťami, hlavou a kolenami sú dovolené iba v niektorých súťažiach. Podľa stratégie sú bojovníci MMA rozpoznateľní na SPRAWL“N“BRAWL - bojujú väčšinou v stoji, snažia sa unikať zo zápasníckych klinčov a zvíťaziť pomocou úderov, kopov. GROUND“N“POUND - sú to bojovníci, ktorí sa snažia dostať súpera na zem a tam ukončiť boj pomocou úderov. SUBMISSION - bojovníci, ktorí sa snažia dostať súpera na zem a tam zvíťaziť pomocou nasadenia škrtenia alebo páčenia. ALL ROUND FIGHTERS - bojovníci veľmi dobre trénovaní vo všetkých fázach boja, či už ide o útočné, zápasnícke či submission techniky.

Dnes v modernom MMA športovci trénujú rôzne bojové štýly, ktoré sa ukázali efektívne v ringu, alebo v octagone (klietke). Hoci každý z bojovníkov preferuje svoj vlastný štýl, v boji sa môže stretnúť s rôznymi situáciami. Špecialista v stoji sa počas boja môže dostať na zem, alebo submission špecialista bude musieť bojovať v stoji, pokiaľ nedostane svojho súpera k zemi a preto je dôležité aby sa trénovali viaceré štýly. Typické štýly, ktoré sú známe svojou efektivitou, sú:

Stand-up:
Kick Box, Muay Thai, Box sa trénujú na vylepšenie práce nôh a rúk, úderových a kopacích techník.

Klinch:
Voľný štýl, Grécko-rímske zápasenie, LUTA LIVRE slúžia na vylepšenie klinčových techník, takedownov, sprawlov a prehodov, zatiaľ čo Muay Thai sa používa na útoky v klinči.

Boj nazemi:
Brazilské LUTA LIVRE, Brazilské Jiu-Jitsu / NO GI /, Wrestling, vylepšujú úchopové techniky, páky, škrtenia a obranu proti týmto technikám. LUTA LIVRE a Brazilským Jiu-Jitsu sa trénujú útoky a obrana v boji na zemi. Samozrejme sa k týmto štýlom v boji na zemi musia v jednotlivých pozíciach pridať údery, lakte a kolená.

BRAZILIAN LUTA LIVRE

LUTA LIVRE /voľný boj/ - tiež ,,Submission Wrestling“- je známe viac ako 4000 rokov. Bola to populárna forma bojového umenia v Číne, Grécku a Ríme v staroveku. Brazilian LUTA LIVRE svojou slávou vstúpilo do povedomia v polovici 20. storočia v Rio de Janeiro, keď Euclydes ,,TATU“ HATEM v roku 1940 porazil v boji George GRACIE-ho.

 

Euclydes ,,TATU“ HATEM je považovaný za jedeného z najväčších brazílskych bojovníkov všetkých čias.

 

Prvá akadémia LUTA LIVRE bola založená v roku 1927. V roku 1970 bolo LUTA LIVRE ovplyvnené odborníkmi ako je Fausto Tatu, Carlos Brunocilla, Roberto Leitão, João Ricardo.
Budúca generácia produkuje majstrov ako je Hugo DUARTE, Eugenio TADEU, Marco RUAS, Marcelo MENDES, Daniel d'DANE, Alexandre Franca "Pequeno" NOGUEIRA, Alexandre Ferreira "CACARECO", Marcio CROMADO, Pedro RIZZO, Marcelo BRIGADEIRO, Leozada NOGUEIRA, Nicolas RENIER, Amit HAKIM, Felipe BORGES a ďalších.

http://www.lutalivresubmission.com/

Slovakia LUTA LIVRE začalo svoju cestu v roku 2010. Marcelo BRIGADEIRO /Black Belt 2. dan/ prijal pozvanie od Bohuša DUĽU a otvoril prvú akadémiu LUTA LIVRE na Slovensku. Marcelo BRIGADEIRO je trénerom LUTA LIVRE v Teame KAOBON /UK/, RENOVACAO FIGHT TEAM - RFT /Brazil/ a ASTRA FIGHT TEAM /Brazil/. Marcelo získal čierny pás z rúk majstra Marcio CROMADO 5. dan /RFT/.

 

Marcelo je trojnásobným víťazom ,,Brazilian National Championship of Submission“ a sedemnásobný víťaz ,,Rio de Janeiro State Championship of Submission“. Jeho rekord v 237 zápasoch grapplingu je 221 víťazstiev, 14 prehier a 2 remízy. Bol a je trénerom ,,UFC“ bojovníkov ako: Terry ETIM, Paul KELLY, Paul TAYLOR, Paul SASS a Mark SCANLON taktiež bojovníkov ,,BELLATOR“ ako: Louis Rafael MORCEGO, Ricardo TIRLONY.

V roku 2012 prichádza na pozvanie Bohuša DUĽU na Slovensko Nicolas ,,NICO“ RENIER /Black Belt 1. dan/ z Paríža a stáva sa koordinátorom LUTA LIVRE SLOVAKIA. Nicolas je Svetovým šampión, Európsky šampión, VIC šampión, NAGA šampión, FILA šampión Francúzka a veteránom ADCC.

http://www.nicolasrenier.fr/biographie-et-palmares/

Nicolas získal čierny pás z rúk majstra Alexandre Franca "Pequeno" NOGUEIRA 5. dan.

 

SLOVAKIA LUTA LIVRE je členom FEDERACAO DE LUTA LIVRE SUBMISION RIO DE JANEIRO.

http://www.lutalivresubmission.com/

Cenník

Box
jednorázový vstup 3.00€

Tréneri