TRX / Spinning

TRX / Spinning

TRX

TRX (training resistance exercise) závesný systém je originálne náradie pre cvičenca, využívajúce iba hmotnosť cvičenca ako dominantý faktor pre záťaž pri cvičení. TRX tvaruje telo, buduje svalovú silu, rovnováhu a aktivuje stabilizačné svalstvo .Po celú dobu cvičenia využívate iba váhu vlastného tela a intenzitu meníte uhlom naklonenia oproti zaveseniu TRX. Jeho pomocou vo veľmi krátkej dobe precvičíte celé telo vrátane hlbokého stabilizačného svalového systému. Podľa požadovaných výsledkov môže byť tréning vedený so zameraním na hornú časť tela,tvarovanie problémových partií alebo ako silový tréning zameraný na silovú výkonnosť. Je určený pre cvičencov všetkých fitness úrovní.

Spinning

Spinning je účinné skupinové cvičenie, ktoré sa odohráva na stacionárnych bicykloch- spinneroch. Každý jazdec si volí záťaž, ktorá mu vyhovuje. Cvičenie je nenáročné na koordináciu pohybu, nezaťažuje kĺbový systém a smeruje k celkovému precvičeniu svalov nôh. Dôraz sa kladie na udržanie správnej intenzity tréningu, aby bol pohyb čo najefektívnejší. Množstvo štýlov jazdy je zárukou toho, že tréning nikdy neomrzí.

Tréneri